GenNovation Nieuws

GenNovation opent eigen laboratorium


Met een symbolische knip in het DNA heeft GenNovation vanmiddag zijn nieuwe laboratorium officieel geopend. De vier betrokken partnerbedrijven Anthura, Dekker Chrysanten, Florensis en Gebr. Vletter & Den Haan zijn zeer blij met deze volgende stap in de ontwikkeling van hun samenwerking in nieuwe veredelings-technologieën. Met het moderne moleculair laboratorium gaat GenNovation de partnerbedrijven helpen bij de versnelling in veredeling en de ontwikkeling van bijvoorbeeld meer duurzaam te kweken rassen.

Moleculair laboratorium

Het nieuwe laboratorium is gevestigd in Wageningen Agro Business Park. Dit is vanaf nu de vaste locatie van GenNovation. Het moleculair laboratorium wordt gebruikt voor de ontwikkeling en ...

Dekker Chrysanten sluit zich aan bij GenNovation


Het samenwerkingsverband GenNovation is op 11 april jl. uitgebreid met een vierde deelnemer, Dekker Chrysanten uit Hensbroek. De initiërende bedrijven Anthura, Florensis en Gebr. Vletter & Den Haan zijn verheugd over deze toetreding.

Henk Jacobs, directeur Dekker Chrysanten, is ervan overtuigd dat door samen te werken binnen GenNovation er sneller betere rassen gemaakt kunnen worden. “De partners binnen GenNovation hebben vaak vergelijkbare genetische uitdagingen. Uitwisseling van kennis en ervaring versterken de onderzoeksprogramma’s van de partnerbedrijven”. Leo Hoogendoorn, CEO Florensis, voegt toe: “De omvang van de vier bedrijven maakt het mogelijk om samen kapitaalintensieve, nieuwe onderzoeksprojecten op te pakken. De ...

GenNovation kan van start met invulling ambities

Aanstelling R&D-programmamanager


GenNovation B.V. is verheugd met de aanstelling van Bart Brugmans als R&D-programmamanager. Met de komst van Bart is de volgende stap gezet om de doelstellingen van GenNovation te gaan realiseren.

GenNovation is een nieuw opgerichte samenwerking tussen Anthura, Florensis en Gebr. Vletter & Den Haan, drie toonaangevende bedrijven in de sierteelt. De samenwerking is gericht op het ontwikkelen en implementeren van moderne technologieën, procedures en tools ten behoeve van de veredelingsactiviteiten. GenNovation is een platform dat kennisuitwisseling tussen de partners bevordert en maakt gebruik van de faciliteiten van de deelnemende bedrijven. GenNovation voert projecten uit in coöperatie met kennisinstellingen ...

Oprichting GenNovation


De veredelingsbedrijven Florensis, Gebr. Vletter & Den Haan en Anthura zijn op initiatief van Leon Mur, Managing Director van het Kenniscentrum Plantenstoffen, een strategisch samenwerkingsverband aangegaan onder de naam GenNovation. Het doel van GenNovation is de ontwikkeling en implementatie van nieuwe veredelingstechnologieën.

Door de bundeling van kennis op het gebied van research en development zien deelnemende organisaties mogelijkheden om hun individuele marktposities te versterken en de lange termijn continuïteit te waarborgen. “We zien diverse raakvlakken binnen de veredelingsactiviteiten van onze organisaties”, aldus Leo Hoogendoorn, CEO van Florensis namens de deelnemende partijen. “De uitwisseling van kennis en ervaring leidt tot een ...